YAHUDİ MESELESİ-1

Yayınlama: 21.06.2024
A+
A-

Yahudi ve masonluk meselesi yalnız bizim değil dünya milletleri içinde önemli bir meseledir ve insanlık varoldukça devam edecektir. Bu sebeple Yahudi meselesi altında yazı serisi ile birlikte sizlere muhtasar mahiyette Yahudinin kim olduğunu,inancını ve yapmak istediklerini anlatacağız.

Yahudi diğer insanlar gibi Adem(a.s)’ın soyundan geldiğine inanmaz. Havva annemiz ile Şeytanın münasebetinden soyunun geldiğine inanan batıl bir inanca sahiptir. Onların inancına göre Şeytan bizde ki gibi mel’un değildir. Onlar şeytanı nur-u ziya adıyla yadederler. Bugün İstanbul’da masonluk merkezinin bulunduğu sokağın isminin de Nuru Ziya oluşunun sebebi de bu olaydır. Yahudiler şeytanın ateşten yaratılması hasebiyle kendilerini diğer insanlardan üstün görmektedirler. Bu üstünlük diğer insanların canının,malının,kanının Yahudilere helal olmasını gerektirecek kadar aşırı ve batıldır. Yahudiler yeryüzü nimetlerinin kendilerine ait olduğunu söylemekte bu sebeple Yahudi olmayan birinin malını,canını almakta bir beis görmemektedirler. Bir Yahudi, Yahudi olmayan birini ölürse,ırzına geçse,malını zorla alsa bu batıl inançlarına göre günah olarak addedilmez. Yahudiler asıl olarak Nuh(a.s)’ın Sam adlı evladının soyundan  gelmektedirler. Yahudilerin bilinen babası ise İbrahim(a.s)’ın iki evladından biri olan İshak(a.s)’dır. İbrahim(a.s)’ın diğer evladı olan İsmail(a.s) ise Arapların atasıdır. Bu sebeple Yahudi ve Araplar amcazededirler. Yahudilerin bugün ki tabii vatan addettikleri Filistin’e gelişleri ise M.Ö 1200 yılına tekabül eder. Bundan önce burada Kenaniler ve Filistiniler yaşamaktadır. Bu sebeple buraya Kenan ismi verilmektedir. Yahudiler Tevrat’a göre buraya harp ile gelmiş burayı işgal etmişlerdir. Yahudiler Filistin’e geldikten yaklaşık 6-7 asır sonra Keldaniler tarafından sürülmüşler ardından İranlılar Yahudileri tekrar bu topraklara getirmişlerdir. Yahudi ile İran’ın arasında ki bağın asıl nedeni ise bu yardımdır. Yahudi kavmi daha sonra Babil idaresine girmiş ve Babil’in Kudüs’ü işgal etmesi ile birlikte sürgün edilmiştir. Akabinde Büyük İskender idaresinde yaşayan Yahudi, Roma İmparatorluğu ile birlikte Roma idaresinde yaşamış ardından bu süreçler devam ederken Süleyman Mabedi de birkaç defa yıkılmış ve tekrar inşa edilmiştir. Yahudilerin asıl sürgünü Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesiyle birlikte gerçekleşmiş ve Yahudiler Roma İmparatorluğu dışında kalan topraklara sürgün edilmiştir. Bunun asıl sebebi ise Hristiyanlığın batıl inancına göre İsa(a.s)’ı çarmağa gerenin Yahudiler olmasıdır. Sürgün sonrası için diğer yazımızda görüşmek üzere.

 

Yazarın Son Yazıları
31.05.2024
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Suat Çiftci dedi ki:

    Allah muvaffak eylesin ..